DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4

 

mgr inż. Maria Balawejder DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4

mgr Anna Lisowicz WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie