KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

– 8 września 1906 roku – C. K. Rada Szkolna Krajowa wydaje Orzeczenie powołujące jednoklasową szkołę w Staroniwie.

– Rok szkolny 1906/07 – utworzono II stopień nauki.

– Rok szkolny 1908/09 – przybywa III stopień nauki.

– 31 października 1909 – C. K. Rada Szkolna Krajowa wydaje Orzeczenie, na mocy którego w gminie Staroniwa stanie nowy budynek szkolny z dwoma salami do nauki i mieszkaniem dla nauczyciela.

– Rok szkolny 1910/11 – otwarto IV stopień nauki.
– 15 października 1911 roku – odbywa się uroczystość poświęcenia nowego budynku szkolnego.
– Rok szkolny 1911/12 – przybywa 6 rok nauki.
– 15 maja 1913 roku – zaczyna swoją działalność miejscowa Rada Szkolna.
– 29 maja 1914 roku – C. K. Rada Szkolna Krajowa, przekształca szkołę na dwuklasową.
– Rok szkolny 1914/15 – szkoła jest przez cały rok nieczynna, z powodu inwazji rosyjskiej.
– 28 czerwca 1921 roku – umiera tutejsza nauczycielka ś.p. Maria Kopaczówna, w wieku 37 lat.
– 30 stycznia 1926 roku – umiera kierownik szkoły ś.p. Jan Wójcik – szkołą kierował 17 lat.
– 17 września 1932 roku – młodzież szkolna uczestniczy w przyjęciu sztandarów przybyłych z całej Polski na odsłonięcie pomnika Lisa Kuli.
– Rok szkolny 1933/34 – wprowadzono nowy ustrój szkolny oraz nowe programy nauki w oddziałach I, II, IV.
– 18 maja 1935 roku – odbywa się uroczyste, żałobne nabożeństwo w dniu pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
– Rok szkolny 1937/38 – placówka została przemianowana na szkołę I stopnia.
– 8 lutego 1938 roku – szkoła otrzymuje w darze od Towarzystwa Bibliotek Szkolnych we Lwowie 35 książek.
– Rok szkolny 1938/39 – przeprowadzono gruntowny remont budynku.
– Lata 1939-45 – kilkakrotne przerwy w nauce, z powodu kwaterowania wojska.
– 1 sierpnia 1944 roku – w wyniku działań wojennych szkoła zostaje uszkodzona przez granat, straty były duże.
– Lata 1944–45 – zostaje podniesiony stopień organizacyjny szkoły do II.
– 24 marca 1946 roku – szkoła zostaje zelektryfikowana.
– Wakacje 1946 roku – gruntowny remont szkoły.
– 4 marca 1950 roku – zostają utworzone 2 drużyny harcerskie, męska i żeńska.
– Rok szkolny 1957/58 – szkoła otrzymała nowy, murowany budynek.
– Maj 1975 roku – szkoła otrzymuje sztandar i imię ppor. Ludwika Bojanowskiego.
– Listopad 1990 roku – zostaje zmieniona nazwa placówki, która odtąd nosi imię Orląt Lwowskich.
– Listopad 2000 roku – szkoła otrzymuje nowy sztandar.
– Listopad 2005 roku – uroczyste obchody 15 rocznicy nadania imienia i 5 rocznica nadania sztandaru.
– 2 grudnia 2006 roku – uroczyste obchody 100-lecia szkoły.

– 1 września 2011 roku – połączenie Szkoły Podstawowej Nr 14 i Publicznego Przedszkola Nr 10 w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie.

– Listopad 2017 roku – uroczyste obchody 25 rocznicy nadania imienia i 15 rocznicy otrzymania sztandaru.

– Wrzesień 2018 roku – reforma oświaty wprowadza ośmioklasową szkołę podstawową.

– Listopad 2018 roku – uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 lecie obrony Lwowa.

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie