Z ŻYCIA SZKOŁY

 

14.10.2020 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i przedszkola składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, wszystkim Rodzicom naszych wychowanków oraz samym Uczniom, za pamięć i wspaniałe życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziękujemy za współpracę i podejmowanie działań mające na celu wsparcie działalności Naszego Przedszkola i Szkoły.

 

13.10.2020 NAUKA ZDALNA W KLASACH TRZECICH

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie zajęcia stacjonarne w klasie III a i III b zostały zawieszone od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r. i wprowadzone zostało  zdalne nauczanie. Prosimy o zachowanie obostrzeń sanitarnych do 18.10.2020 r. (niedziela).

Pozostała część szkoły pracuje w trybie stacjonarnym.

Zaleca się, aby opiekunowie sprawujący prawną (faktyczną) opiekę nad dziećmi prowadzili obserwację swojego stanu zdrowia oraz dzieci pod kątem objawów choroby COVID-19. Konieczne jest również, by uczniowie ograniczyli kontakty z otoczeniem z powodu zagrożenia przeniesienia zachorowania na inne osoby.

Wicedyrektor ZSzP Nr 4

 

13.10.2020 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam nauczycielom i wszystkim pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 najlepsze życzenia. Dziękuję Państwu za wytrwałość, spokój i profesjonalizm w nowych, niecodziennych okolicznościach w jakich pracujemy obecnie.

Maria Balawejder

 

12.10.2020 XX DZIEŃ PAPIESKI

Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...

Święty Jan Paweł II

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom, Wolontariuszom, Uczniom oraz Wszystkim Ludziom dobrej woli za zaangażowanie się w zbiórkę pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w związku XX Dniem Papieskim. Zebraliśmy 246 złotych, 50 groszy.

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość

DZIĘKUJEMY!

galeria zdjęć »

 

9.10.2020 ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA

Światełko Pamięci dla Łyczakowa – jak co roku od lat organizujemy zbiórkę biało-czerwonych zniczy, które 1 XI zapłoną  na lwowskich nekropoliach – na Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich.

Jest to nasz wyraz pamięci o polskiej historii Lwowa oraz wsparcie dla mieszkających tam Polaków. Znicze zbierane będą w szkole do 23 X  a następnie przekazane Telewizji Rzeszów, która jest wspólnie z Polskim Radiem Lwów i Polskim Konsulatem we Lwowie koordynatorem akcji.

Zachęcamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły do uczestnictwa w zbiórce, dzięki której na każdym polskim grobie zapłonie światełko naszej pamięci.

Każda klasa znicze zbiera w swojej Sali, a przewodniczący klas przekażą je wolontariuszom SKC w poniedziałek 22 października.

opiekun SKC Danuta Partyka

ks. Andrzej Tokarz

 

9.10.2020 ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA UBOGICH – PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w  akcję pt. „Zbiórka żywności dla ubogich Caritasu Diecezji Rzeszowskiej”. Poniżej prezentujemy podziękowanie, które przekazał Ksiądz Biskup Jan Wątroba:

 

05.10.2020 XX DZIEŃ PAPIESKI

W związku z XX Dniem Papieskim, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, w dniach od 5 do 8 października 2020 r., przeprowadzą w swoich klasach, zbiórkę pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom.

W związku z Dniem Papieskim w naszej szkole, pragniemy przeprowadzić konkurs na najpiękniejszy różaniec. Może on być wykonany z żołędzi, kasztanów, jarzębiny. Wykonany różaniec przez należy przynieść do szkoły do 13 października 2020 r.. Oczywiście konkurs jest dla chętnych uczniów.

 

29.09.2020 ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA UBOGICH

Szkolne Koło Caritas na terenie naszej szkoły przeprowadza akcję pt. „Zbiórka żywności dla ubogich Caritasu Diecezji Rzeszowskiej”. Produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia: konserwy, cukier, płatki, ryż, olej, słodycze, kawa, herbata itp., będzie można przynosić do szkoły w dniach od 28.09 do 2.10.2020 r. Dziękujemy!!!

 

2.09.2020 SZKOŁA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

W związku ze stanem epidemii, w roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje dostosowany do sytuacji regulamin stołówki szkolnej:

regulamin stołówki szkolnej

Prosimy także o zapoznanie się z procedurami postępowania w związku z zagrożeniem koronawirusem:

procedury COVID-19

procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Od 1 września obowiązuje nowy regulamin korzystania z telefonów w szkole:

Regulamin korzystania z telefonów w szkole

 

31.08.2020 LIST MINISTRA EDUKACJI Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Minister edukacji zaznaczył jak ważny dla rozwoju społecznego dzieci i młodzieży jest powrót do nauki stacjonarnej. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Z całym listem można zapoznać się TUTAJ»

 

28.08.2020 INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

1 września br. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne Rodziców uczniów klasy pierwszej z wychowawcą klasy. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Prosimy o przybycie tylko jednego Rodzica każdego dziecka wejściem od strony sali gimnastycznej oraz o posiadanie maseczki lub przyłbicy.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

 

27.08.2020 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Rodzice przyprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkolnego, dzieci odbiera pracownik szkoły. Bardzo prosimy, aby dzieci były zaopatrzone w maseczki. W tym dniu dzieci mogą korzystać z zajęć w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 16.30. Stołówka szkolna wydaje obiady w trzech turach wg harmonogramu od  dnia 2 września br. Karty zgłoszeń do świetlicy lub stołówki, można pobrać ze strony szkoły lub otrzymać w budynku Zespołu.

Spotkania z wychowawcami klas odbędą się według następującego harmonogramu:

  8.45 – klasy I – III (około 45 minut)

Klasa I – s. 11 -  wejście główne

Klasa II a – s. 9  - wejście główne

Klasa II b – s. 14  - wejście główne

Klasa III a – s. 10 - wejście od boiska

Klasa III b – s. 7 - wejście od boiska

   10.00 – klasy IV – VI

Klasa IV – s. 15 - wejście od sali gimnastycznej

Klasa V – s. 2 - wejście od boiska

Klasa VI – s. 3 - wejście od boiska

   11.00 – klasy VII – VIII

Klasa VII a – s.  6  - wejście główne

Klasa VII b – s. 10 - wejście główne

Klasa VIII – s. 7 - wejście główne

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

 

26.08.2020 INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku ze stanem epidemii do świetlicy szkolnej przyjmowani będą tylko uczniowie obydwojga rodziców pracujących. Szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

W załącznikach:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy: pobierz»

Pełnomocnictwo do odbioru dziecka ze świetlicy: pobierz»

Karty można składać jeszcze w sierpniu w sekretariacie szkoły.

 

26.08.2020 OGŁOSZENIE

W związku ze stanem epidemii niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów,

pocztą elektroniczną: sekretariat@zszp4.resman.pl oraz e-dziennik.

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie:

działające numery to:

17 748 24 50 – sekretariat

17 748 24 43 – księgowość

17 748 32 55 – intendent

17 748 32 60 – budynek przedszkola przy ul. Staroniwska 45.

 

11.08.2020 BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia. Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2020 r.

Zarząd RTM zachęca do odwiedzenia Punktów Obsługi Podróżnego (POP) celem zapisania bezpłatnych przejazdów dla uczniów już teraz, w czasie wakacji. Pozwoli to uniknąć kolejek i tłoku już po rozpoczęciu roku szkolnego, zwłaszcza w tym roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Więcej informacji w załączniku:

Informacja RTM»

 

23.06.2020 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26 czerwca jest dniem zakończenia roku szkolnego.

W bieżącym roku szkolnym, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego będzie wyglądać następująco:

1. Umożliwiamy uczniom naszej szkoły odbiór świadectw od wychowawców klas w małych grupach wg ustalonego harmonogramu przekazanego przez wychowawców klas. Należy przychodzić do szkoły zgodnie z harmonogramem, ze względu na limit uczniów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozdanie świadectw odbędzie się  w wyznaczonych miejscach na podwórku szkolnym.

2. W przypadku niesprzyjających warunkach atmosferycznych, uczniowie będą wchodzić do szkoły jednym z trzech wyznaczonych wejść, aby uniknąć grupowania. Do czasu wejścia do sali lekcyjnej powinni mieć założone maseczki.

3. Bardzo prosimy, aby każdy uczeń przyniósł oświadczenia, które Państwu przekazaliśmy przez e-dziennik.

4. Prosimy Rodziców, aby nie wchodzili z dziećmi do szkoły oraz o zachowanie dystansu społecznego w otoczeniu.

Jeżeli Ktoś z Państwa nie wyraża zgody, aby jego dziecko uczestniczyło w proponowanym przez nas zakończeniu roku szkolnego, ma możliwość odbioru świadectwa w sekretariacie szkoły (od poniedziałku po zakończeniu roku szkolnego).

Zachęcamy również Państwa do obejrzenia prezentacji przygotowanej z okazji zakończenia roku szkolnego.

Nauka zdalna 2020

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom i ich rodzicom za ogromny wkład pracy podczas zdalnego nauczania. Dziękujemy za zrozumienie, wsparcie, cierpliwość i wytrwałość. Mamy głęboką nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w szkole – z niecierpliwością na to czekamy.

Życzymy wszystkim udanych i spokojnych wakacji.

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy szkoły

 

23.06.2020 ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOLE

Kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe wspierają rozwój osobisty, to włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie i nigdy się nie kończy. Dlatego też rozwijanie kompetencji kluczowych jest dla nas bardzo ważne. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

Kompetencje kluczowe w szkole 2019-2020

  

9.06.2020 JĘZYK NIEMIECKI W PRAKTYCE

Siedząc w domu można połączyć przyjemne z pożytecznym. Tak też zrobili uczniowie klasy 7. Nie znaliście ich chyba z takiej strony. Zobaczcie jakie wspaniałe kanapki przygotowali, a to wszystko za sprawą języka niemieckiego. Język niemiecki mają rano (nie zdążą zjeść śniadania) i w dodatku poznają właśnie na niemieckim produkty spożywcze, mówią o swoich ulubionych potrawach. Wiecie co powiedzieli podczas ostatniej lekcji? „Dosyć tego – proszę Pani” – „ Wir haben Hunger” –  idziemy robić kanapki! Mają szczęście, że powiedzieli to po niemiecku – ha, ha!

Zobaczcie – jakie pyszności przygotowali.

galeria zdjęć »

 

2.06.2020 NOWA STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLA

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej Przedszkola Nr 10. Adres strony:

przedszkole10.rzeszow.pl

 

1.06.2020 DZIEŃ DZIECKA

Wszystkim uczniom naszej szkoły składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. W dniu Waszego Święta życzymy Wam spełnienia marzeń oraz realizacji planów. Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły

 

28.05.2020 KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Od 1 czerwca 2020 r. organizujemy w szkole konsultacje dla uczniów wszystkich klas w reżimie sanitarnym.

Z konsultacji stacjonarnych uczniowie mogą korzystać po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach.

Konsultacje organizowane są zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

Rodzice ucznia, który bierze udział w konsultacjach, zobowiązani będą podpisać stosowne oświadczenia /w załączeniu/. Uczniowie przychodząc na konsultacje w okresie epidemii będą zobowiązani do przyniesienia tych oświadczeń do szkoły.

Załącznik»

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z  procedurami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole:

Procedury»

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

 

21.05.2020 INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII

Od 25 maja 2020 r. organizujemy w szkole konsultacje dla uczniów klasy VIII w reżimie sanitarnym.

Z konsultacji stacjonarnych mogą korzystać wszyscy uczniowie klasy VIII, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach.

Konsultacje organizowane są zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

Rodzice ucznia, który bierze udział w konsultacjach, zobowiązani będą podpisać stosowne oświadczenia /w załączeniu/. Uczniowie przychodząc na konsultacje w okresie epidemii będą zobowiązani do przyniesienia tych oświadczeń do szkoły.

Załącznik»

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z  procedurami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole:

Procedury»

Podobne procedury będą obowiązywały w dniach egzaminu ósmoklasisty:

Procedury_egzamin»

Dodatkowe informacje można przeczytać klikając w poniższy link:

Więcej_informacji»

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

 

21.05.2020 INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I - III

Od 25 maja 2020 r. organizujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III w reżimie sanitarnym.

Zajęcia odbywać się będą w grupach świetlicowych z możliwością wykonania zadań zleconych przez wychowawcę klasy w ramach nauki zdalnej.

Pozostali uczniowie klas I – III będą realizować podstawę programową w postaci nauki zdalnej.

Z zajęć w szkole mogą korzystać dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19.

Rodzice ubiegający się o udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole, powinni zgłosić ten fakt do sekretariatu zespołu, wypełniając deklarację w celu weryfikacji  zgodności  z wytycznymi  resortowymi dla szkół (co najmniej na jeden dzień wcześniej).

Załącznik»

Rodzice dziecka zobowiązani będą złożyć oświadczenie o aktualnym wykonywaniu pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z  procedurami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole:

Procedury»

Dodatkowe informacje można przeczytać klikając w poniższy link:

Więcej_informacji»

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

 

5.05.2020 WYTYCZNE GIS W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PRZEDSZKOLI

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli. 04.05.2020 r. GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

 

4.05.2020 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Od 6 maja 2020 r. organizujemy opiekę dla Państwa dzieci przedszkolnych w reżimie sanitarnym.

Z opieki w przedszkolu mogą korzystać dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19.

Rodzice ubiegający się o opiekę w przedszkolu powinni zgłosić ten fakt do sekretariatu zespołu w celu weryfikacji  zgodności  z wytycznymi  resortowymi dla przedszkoli.

Rodzice dziecka zobowiązani będą złożyć oświadczenie o aktualnym wykonywaniu pracy, a niezwłocznie także dostarczyć zaświadczenie z zakładów pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z  procedurami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w przedszkolu:

Procedury»

Rodzice dzieci przedszkolnych zakwalifikowanych do opieki przedszkolnej w okresie epidemii będą zobowiązani przed przyprowadzeniem dziecka do podpisania deklaracji uczęszczania oraz oświadczeń dostępnych w załączniku. Dokumenty można pobrać, wydrukować i wypełnione przekazać pracownikowi zespołu, który będzie odbierał dziecko. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to należy uzupełnić dane i doręczyć niezwłocznie, po podpisaniu drugiego rodzica. Dodatkowe informacje można przeczytać klikając w poniższy link:

Więcej_informacji»

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

Załącznik»

 

24.04.2020 PRZEDŁUŻENIE ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ

Do 24 maja przedłużono zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Podano także termin egzaminu ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r.

Więcej_informacji»

 

10.04.2020 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZEDŁUŻONE DO 26 IV

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W dalszym ciągu, po 14 kwietnia będzie prowadzona nauka zdalna w naszej szkole na dotychczasowych zasadach.

Więcej_informacji»

 

27.03.2020 LISTY PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Poniżej można przeczytać listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej Nr 14 i Przedszkola Publicznego Nr 10 w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista kandydatów przyjętych do SP 14»

Lista kandydatów nieprzyjętych do SP 14»

Lista kandydatów przyjętych i_nieprzyjętych_do PP 10»

 

7.04.2020 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

1.04.2020 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

 

27.03.2020 REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Poniżej można przeczytać listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej Nr 14 i Przedszkola Publicznego Nr 10 w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja 2020 lista PP 10»

Rekrutacja 2020 lista SP 14»

 

19.03.2020 NAUKA ZDALNA

Rząd przygotowuje rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej, którą będziemy prowadzić prawdopodobnie od przyszłego tygodnia. Wykorzystywane do tej nauki będą programy wchodzące w skład pakietu Office 365. Z tego powodu poniżej zamieszczamy instrukcję zakładania konta w dzienniku elektronicznym i w Office 365.

KONTO w e-dzienniku:

Żeby utworzyć konto w dzienniku, uczeń musi mieć swój prywatny e-mail, z którego może odczytywać wiadomości (można go założyć teraz), adres e-mail ucznia rodzic musi wysłać do wychowawcy aby umieścić go w danych ucznia.

Po uzyskaniu informacji, że adres jest już w dzienniku, należy PRZYWRÓCIĆ DOSTĘP DO KONTA (na stronie portal.resman.pl), wpisując w okienko adres ucznia, następnie kliknąć NIE JESTEM ROBOTEM (czasem jeszcze trzeba wybrać jakieś obrazki) i WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

Potem na swoim koncie uczeń musi otworzyć wiadomość od ResMan i kliknąć w link do utworzenia hasła oraz wpisać dwa razy -- wymyślone przez siebie hasło. Musi też zapamiętać login podany w tym liście.

KONTO Office 365:

Uczniowie, którzy mają konta w dzienniku elektronicznym proszeni są o założenie konta Office 365 na stronie https://edu.erzeszow.pl/o365Web. Przy zakładaniu tego konta należy wykorzystać login i hasło ucznia z dziennika elektronicznego.

Przed założeniem konta Office 365 przez ucznia, rodzic musi wyrazić na to zgodę na tej samej stronie (https://edu.erzeszow.pl/o365Web), jeśli ktoś ma więcej dzieci w naszej szkole, warto wyrazić zgodę dla wszystkich.

Adres konta założonego przez ucznia będzie mieć postać:

3_pierwszelitery_imienia—3_pierwsze_litery_nazwiska–.—liczba–@–edu.erzeszow.pl (oczywiście, bez pauz).

Pełne instrukcje można pobrać lub przeczytać na stronie logowania do Office 365, adres w powyższej instrukcji.

 

15.03.2020 REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Przypominamy, że jutro – 16 marca o godz. 15.00 – upływa termin składania wniosków w rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Dla ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w placówce wprowadza się następujące rozwiązania:

1. Możliwość wysłania w ww. terminie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach szkół i przedszkoli lub pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/78-samorzadowe-jednostki-edukacyjne.html

2. Przy dostarczeniu dokumentów w wersji papierowej do placówki w placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Informacji udziela również Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pod numerem: 178754586, mailowo: edukacja@erzeszow.pl lub za pośrednictwem strony: https://www.facebook.com/edukacja.rzeszow/

 

13.03.2020 INFORMACJE NA TEMAT PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt stron w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie.

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Staroniwska 55,  35-101 Rzeszów), adres poczty elektronicznej: sekretariat@zszp4.resman.pl. Wyjątek stanowi osobiste dostarczenie dokumentacji  związanej z naborem do przedszkola i szkoły w terminie
do 16 marca br.

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie:

17 7482450 – sekretariat

17 7482443 – księgowość

Aktualne informacje_o zawieszeniu zajęć»

 

12.03.2020 INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Od Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z informacjami przekazanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gis-do-uczniow-nie-czas-na-spotkania-towarzyskie

oraz z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat koronawirusa:

Najczęściej zadawane pytania»

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej proponuje pomoc osobom starszym i samotnym, które są objęte kwarantanną:

mops»

 

11.03.2020 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOŁACH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ważne_informacje_dla rodzców i uczniów»

 

9.03.2020 UZALEŻNIENIE OD GIER, INTERNETU I TELEFONÓW

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym i tym razem udało się zaprosić Pana Krzysztofa Piersę na zajęcia z zakresu uzależnień od gier, internetu i telefonu. W zajęciach wzięli udział uczniowie kl. V, VI a, VI b, VII i VIII. Pan Krzysztof w bardzo jasny i klarowny sposób mówi o zagrożeniach związanych z nowoczesnymi technologiami - choć nie ma mowy o ich wykluczeniu z naszego życia. Zajęcia były super, mamy nadzieje, że jeszcze kiedyś uda się razem spotkać. Dziękujemy serdecznie. :D:D:D

galeria zdjęć »

 

9.03.2020 DBI – AKCJA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowaliśmy w szkole akcję promocyjną dla uczniów rodziców i środowiska lokalnego. Została przygotowana kampania - ulotki, plakaty oraz informacje na stronie internetowej naszej Rady Osiedla (za co uprzejmie dziękujemy).

galeria zdjęć »

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Rady Osiedla:

http://www.staroniwa.rzeszow.pl/szkola.htm

 

9.03.2020 REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do szkół i przedszkoli. Jest ona wspomagana systemem elektronicznym i odbywa się za pomocą serwisu internetowego: portal.resman.pl.

Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji do szkoły i przedszkola.

Harmonogram_SP»

Harmonogram_PP»

 

6.03.2020 DZIAŁANIA SZKOŁY ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

W związku z pojawiającymi się na świecie przypadkami zachorowań na koronawirusa, stosując się do rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:

- w naszej placówce rozmawia się z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

- wywieszono w widocznych miejscach w szkole i przedszkolu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

- apeluje się do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

- zwraca się uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele lub inni pracownicy;

- informuje się uczniów i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

- informuje się rodziców, których dzieci wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

- powiadamia się rodziców dzieci do 8.roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz. 1368);

- zachęca się rodziców, aby na bieżąco sprawdzali komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Podajemy kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:
WSEE w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, tel. 17 852 21 11
PSEE w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79 A, tel. 17 854 19 09, 17 854 19 10

 

26.02.2020 CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

Na prośbę organu prowadzącego zamieszczamy link do komunikatu Ministerstwa Zdrowia "Co musisz wiedzieć o koronawirusie".

Komunikat»

 

26.02.2020 DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI

Zapraszamy zainteresowanych rodziców do zapoznania się z harmonogramem wakacyjnych dyżurów przedszkoli (punktów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

Harmonogram»

 

15.02.2020 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020

Corocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w DBI – Dniach Bezpiecznego Internetu. W tym roku dzień ten przypadł 11 lutego – obchodzimy go pod hasłem "Działajmy razem". Działamy!!!! Uczniowie przygotowali kampanię edukacyjną, która ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń w sieci oraz utrwalenie bezpiecznych zachowań. Kampania przeznaczona jest dla uczniów szkoły, rodziców oraz dla środowiska lokalnego. Kampania trwać będzie cały miesiąc luty, w jej ramach – na początek – plakaty (wystawione w szkole), lekcje "bezpieczeństwa w sieci" dla klas, tablica – "Zostań przyjacielem swojego dziecka w sieci" – z poradami dla rodziców i opiekunów. W planie kolportaż ulotek dla rodziców, opiekunów i środowiska lokalnego oraz audycja "Bezpieczni w sieci" nadawana przez szkolny radiowęzeł. Zwieńczeniem kampanii będzie krótki film dotyczący bezpieczeństwa w sieci przygotowany przez uczniów szkoły.

galeria zdjęć »

 

15.02.2020 NAGRODA DLA WERONIKI

Serdecznie gratulujemy uczennicy kl. VIII – Weronice, która otrzymała nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za wysokie wyniki sportowe w akrobatyce powietrznej.

    

 

15.02.2020 OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Informujemy, że dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich,  których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ucznia opieką stomatologiczną, będą przyjmowani  przez lek. stom. Dorotę Walicką Jakubiec  oraz lek. stom. Alicję  Jakubiec - ZOZ DORMED ul. Witkacego 7, Rzeszów. Rodzice zobowiązani są  każdorazowo do wcześniejszej rejestracji dziecka pod numerem tel. 17 856 44 57 na umówienie wizyty. Godziny przyjęć lekarzy oraz więcej informacji w dokumencie poniżej.

Informacje»

 

10.02.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

W XXVIII Światowy Dzień Chorego – 11 lutego 2020, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas pod opieką nauczycieli, uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele pw. Narodzenia NMP w Rzeszowie – Staroniwie, sprawowanej w intencji wszystkich chorych i cierpiących. Wolontariusze obdarowali chorych drobnym upominkiem, wcześniej przygotowanym przez dzieci pod opieką Pani Gertrudy Możdżeń oraz Pani Danuty Partyki. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło.

galeria zdjęć »

 

10.02.2020 DZIEŃ PIZZY

Po raz kolejny w szkole zorganizowany został "dzień pizzy". Oprócz ogłoszonego konkursu na klasowy plakat pizzeri, uczniowie mieli możliwość zamówienia pizzy do szkoły. Wszystkie klasy skorzystały z tej możliwości, co sprawiło wiele radości.

galeria zdjęć »

 

06.02.2020 MUZYKUJEMY DLA FILIPA

Dnia Zapraszamy na Karnawałowy Koncert Charytatywny. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na leczenie 6-letniego Filipka chorego na białaczkę. Więcej informacji na plakacie.

Plakat»

 

28.01.2020 O BEZPIECZEŃSTWIE NIGDY ZA WIELE

Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z materiałami ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl

Zapraszamy także do obejrzenia filmu: Bezpieczeństwo dzieci - 10 porad policjanta.

 

10.01.2020 ŚWIĘTY MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE

W dniu 20 grudnia 2019 r. przed "Apelem Wigilijnym", szkołę odwiedził Św. Mikołaj, który przyniósł dla wszystkich uczniów małe upominki. Każda klasa przed otrzymaniem słodyczy zaśpiewała znane kolędy. Następnie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie uczniów w danej klasie z Mikołajem, Panią nauczycielką prowadzącą zajęcia oraz z przedstawicielami Rady Osiedla Staroniwa. Każde dziecko zostało, również poczęstowane ciastkiem. Dziękujemy Radzie Osiedla Staroniwa za Odwiedziny Św. Mikołaja i zorganizowanie upominków dla uczniów.

galeria zdjęć »

 

10.01.2020 KIERMASZ STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH

Przed świętami odbył się w szkole kiermasz stroików świątecznych. Przygotowane przez uczniów i ich rodziców dekoracje były przepiękne. Stroiki sprzedały się wszystkie, a zebrana kwota została w całości przeznaczona na rzecz naszego przedszkolnego kolegi, który ciężko choruje. Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.

galeria zdjęć »

 

10.01.2020 WIGILIA W KLASIE I B

Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, jak również rozmowy przy wigilijnym stole wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę, pełną radości, nadziei i życzliwości. Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w szkole zakończyła wspólna wigilia, która odbyła się  w klasie  I b 20 grudnia 2019 r. Dzieci w tym dniu wspólne kolędowały, dzieliły się opłatkiem oraz składały sobie życzenia. W przygotowaniu wigilii i nakryciu stołu pomogli rodzice uczniów.

galeria zdjęć »

 

09.01.2020 WARSZTATY KODUJ Z GIGANTAMI – INFORMACJA WYDZIAŁU EDUKACJI

W związku z organizacją kolejnej edycji ogólnopolskiego wydarzenia Koduj z Gigantami mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach programowania.

Koduj z Gigantami powstało z myślą o promowaniu idei nauczania wśród dzieci i młodzieży. W poprzednich edycjach wzięło udział prawie 7000 uczniów z całej Polski. Obecna edycja odbędzie się w dniach 18 stycznia – 16 lutego w ponad 58 miastach w Polsce. W tym roku przygotowaliśmy miejsca dla ponad 4000 uczniów.

Biuletyn informacyjny »

Giganci plakat 1»

Giganci plakat 2»

 

9.01.2020 ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY – WALKA Z NADWAGĄ

Informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl.

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Ulotka informacjyjna »

 

31.12.2019 KONKURS EKOLOGICZNY

Dnia 15.01.2020 r. rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

Więcej_informacji »

 

22.12.2019 APEL WIGILIJNY

W piątek 20 grudnia 2019 roku, nauczyciele, wychowawcy i uczniowie  naszej szkoły spotkali się na apelu wigilijnym. Jak co roku pochyliliśmy się nad tajemnicą wcielenia syna bożego. Jasełka wprowadziły  nas wszystkich w klimat Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia, które przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli. Wręczono także nagrody za piękne świąteczne stroiki bożonarodzeniowe wykonane przez uczniów.

galeria zdjęć »

 

22.12.2019 SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

W dniu 16 grudnia 2019 r. w uczniowie z klasi I a i I b spotkały się z górnikiem. Dzieci zdobyły wiadomości na temat ciężkiej i czasami niebezpiecznej pracy górnika. Miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni. Każdy uczeń miał możliwość wykonać górniczą czapkę. Został także odśpiewany hymn górniczy "Niech żyje nam górniczy stan".

galeria zdjęć »

 

21.12.2019 WYDARZENIA ZWIĄZANE Z J. NIEMIECKIM W NASZEJ SZKOLE

Niemieckie piosenki są piękne!
29 listopada odbyła się szósta edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Naszą szkołę reprezentowała Gabriela Maciejczyk z klasy 8. Zaśpiewała piękną piosenkę, którą na pewno wszyscy znacie „ Hallelujah”, ale czy zgadniecie w jakim języku? Oczywiście w języku niemieckim, szkoda, że nie mogliście usłyszeć tego pięknego wykonania.

galeria zdjęć »

Dzień Św. Marcina niemiecka tradycja
W piątek tj. 29.11.2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole„ Martinstag” czyli Dzień Św. Marcina.
Jest to tradycja wywodząca się z Niemiec i Austrii.   Z tej okazji  Niemcy organizują liczne pochody. Dzieci z pięknymi kolorowymi lampionami wędrują w towarzystwie dorosłych przez ulice miast, na czele jedzie św. Marcin w czerwonej pelerynie na koniu.

Pochód uczniów z lampionami i św. Marcinem na czele wędrował od klasy do klasy, częstując naszych maluszków i ich starszych kolegów rogalikami. W rolę rycerza na koniu wcielił się Adrian Stawarz z klasy 8. Towarzyszyły mu pięknie ubrane wybranki serca: Anita Żołobajluk, Julia Chorzępa, Magdalena Cupryś, Weronika Blahaczek i Maja Bednarz. Nietypową rolę odegrał również Eryk Majka – zobaczcie sami!

galeria zdjęć »

Lampion Św. Marcina
29
W związku z obchodzonym w naszej szkole Dniem Św. Marcina, zorganizowany był konkurs na najpiękniejszy Lampion Św. Marcina. Jest to tradycja wywodząca się z Niemiec i Austrii. Z tej okazji w Niemczech organizowane są liczne pochody, dzieci z pięknymi kolorowymi lampionami wędrują w towarzystwie dorosłych przez ulice miast.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów. Pierwsze miejsce zdobyły: Hanna Partyka z klasy 7 i Zuzanna Wójcicka z klasy 1 b. II miejsce zdobyła Izabela Piskor z klasy 2 a, a III miejsce Zofia Gancarz z klasy 7.

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

galeria zdjęć »

Advendskalender Kalendarz adwentowy
Kalendarz adwentowy to tradycja, zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami.
Okienka są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko 1 okienko, w którym znajduje się niespodzianka. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

W konkursie uczniowie wykonywali  kalendarz według własnego pomysłu, dowolną techniką, uwzględniając 24 okienka i ich numerację.

Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Wójcicka z klasy 1 b. II miejsce zdobyła Zuzanna Placek z klasy 5, a III miejsce Izabela Piskor z klasy 2 a. Wyróżnienie otrzymała Martyna Ostrowska z klasy 4.

galeria zdjęć »

Konkursy przeprowadziła i wydarzenia opisała Pani Ewa Augustyn-Ziemlińska Euere Deutschlehrerin

 

18.12.2019 SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

Informujemy, że po zakończeniu zimowej przerwy świątecznej, w czwartek 9 stycznia 2020 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów naszej szkoły. Przydział sal będzie wywieszony na drzwiach placówki.

 

14.12.2019 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia 2019 r., a zakończy 31 grudnia 2019 r.

Informujemy, że dni 2 oraz 3 stycznia 2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach będzie czynna świetlica od 6:30 do 16:30, czynna będzie również stołówka szkolna. Chęć korzystania w tych dniach z opieki w świetlicy szkolnej oraz obiadów rodzice powinni zgłosić przez e-dziennik lub osobiście do wychowawców w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r.

Z okazji zbliżających się Świąt przesyłamy życzenia od Pani dyrektor:

 

14.12.2019 MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

Zgodnie z tradycją szkoły 6 grudnia br. odbył się XX Jubileuszowy Mikołajkowy Turniej Szachowy. W zawodach stratowało 32 chłopców i 8 dziewczynek. Turniej sędziował Pan R. Wąsik. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Wiktoria Orłowska z klasy V, a wśród chłopców - Michał Szczepański także z klasy V.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji w zakładce konkursy.

galeria zdjęć »

 

13.12.2019 MIKOŁAJKI W KLASIE Ib

Pomimo braku białego puchu pojawił się 6 grudnia w naszej szkole oraz długo oczekiwany gość. Dzieci bardzo ucieszyły się z niezwykłej wizyty. Podczas spotkania z Mikołajem uczniowie z klasy Ib zaśpiewali Mikołajowi piosenkę. Śmiechu i radości było wiele. Na twarzach widać było wielkie wzruszenie i zadowolenie dzieci. Po występach Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Nie zapomniał również o starszych uczniach naszej szkoły. Także i dla nich znalazły się prezenty od Świętego Mikołaja.

galeria zdjęć »

 

12.12.2019 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA I ZABAWA ANDRZEJKOWA

Dzień Pluszowego Misia w klasie Ib
25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu Pluszowy Miś. Także my w naszej klasie obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci z klasy Ib miały możliwość przynieść swoje misie. Zostały zapoznane z książką pt. "Miś Uszatek" autora Czesława Janczarskiego, oraz opowiedziały krótko o swoich misiach.

galeria zdjęć »

Zabawa Andrzejkowa w klasach I – III
Andrzejki to jedyny dzień w roku, kiedy możemy oderwać się od codzienności oraz zanurzyć się w sferze wróżb. Z tej okazji 26 listopada 2019 odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. W dniu imprezy sala gimnastyczna została przystrojona balonami i bibułą. Uczniowie mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości: szczęście, pieniądze, czy może jakaś inna niespodzianka. Katalog wróżb był bogaty, każdy mógł znaleźć dla siebie coś wyjątkowego. Dzieci chętnie konkurowały ze sobą podczas prowadzonych konkursów. Były tańce w parach z balonami i wiele innych zabaw, które zachęcały dzieci do współpracy i zdrowej rywalizacji. Nie zabrakło też wspólnej zabawy w tradycyjnym kółku, jak również tańców w parach.

Wszyscy dobrze się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Pamiętajmy jednak, że andrzejkowe wróżby to przede wszystkim dobra zabawa.

W organizacji imprezy pomagali również rodzice, którzy włączyli się do wspólnej zabawy i tradycyjnie zadbali o to, aby dzieci miały przygotowany słodki poczęstunek.

galeria zdjęć »

 

10.12.2019 MOJA PRZYGODA Z MINECRAFT

W dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urban Lab, przy ul. 3-go Maja 13 odbędzie się wydarzenie pod nazwą "Moja przygoda z Minecraft". Będzie to spotkanie organizacyjne i pokazowa lekcja zajęć z programowania w grze Minecraft Education Edition.

„Moja przygoda z Minecraft” to wydarzenie, na które organizatorzy zapraszają dzieci ze szkół podstawowych wraz z ich rodzicami. Podczas 90 minutowych zajęć otwartych pokazane zostanie to, jak w prosty i przyjemny sposób, z wykorzystaniem popularnej gry komputerowej, można uczyć się programowania.

Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o dokonanie rejestracji pod adresem: http://minecraft.erzeszow.pl podając imię i nazwisko dziecka, oraz nazwę szkoły do której uczęszcza.

plakat »

 

25.11.2019 MAKIETA SZKOŁY

Konkurs Makieta szkoły

W klasach I - III został ogłoszony konkurs na makietę naszej szkoły. Uczniowie bardzo się postarali, przynieśli pięknie wykonane makiety. Prace podziwiać można na korytarzu szkolnym, a tymczasem na szkolnym blogu "Szkolne sprawy" wybieramy pracę, która otrzyma nagrodę publiczności zachęcamy do udziału w zabawie i głosowanie!!! Głosować można do 29.11.2019 r.

głosowanie »

galeria zdjęć »

 

25.11.2019 OSTATNIE WYDARZENIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Odwiedziny w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej

14 listopada 2019 r. dziewczęta należące do koła bibliotecznego odwiedziły Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną przy ulicy Gałęzowskiego w Rzeszowie. Miały okazję obejrzeć wystawę białych kruków, czyli rzadko spotykanych, unikatowych i bardzo cennych książek. Ponadto wzięły udział w quizie bibliotecznym, który polegał na rozwiązywaniu skomplikowanych szyfrów. Dziewczęta miały dostęp do całego księgozbioru biblioteki i mogły się poruszać wąskimi korytarzami, gdzie na co dzień nie wpuszczane są osoby z zewnątrz. Była to pouczająca i fascynująca przygoda.

Uroczysta gala

15 listopada troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w uroczystej gali rozdania nagród za zbiórkę makulatury. Gala odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny. Wiele rzeszowskich szkół włączyło się w tę ekologiczną inicjatywę. Szkoły, które zgromadziły najwięcej makulatury i plastikowych opakowań, otrzymały wysokie nagrody pieniężne i upominki. Warto angażować się w przyszłości w takie zbiórki, gdyż chroniąc środowisko można też wiele zyskać.

galeria zdjęć »

 

23.11.2019 ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W piątek 22 listopada 2019 r. uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona.

Święto Patrona Szkoły rozpoczęliśmy mszą św. w kościele p.w. Narodzenia NMP. Następnie przedstawiciele społeczności szkolnej, oraz Rady Osiedla Staroniwa złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową Orląt Lwowskich. Na uroczystej akademii uczniowie naszej szkoły przedstawili okolicznościowy program przygotowany pod kierunkiem Pani Justyny Drupki, Pani Joanny Stanio, Pani Gertrudy Możdżeń oraz Pana Marcina Lorenca. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

galeria zdjęć »

galeria zdjęć »

 

20.11.2019 WARSZTATY AKADEMII WYNALAZCÓW W WARSZAWIE

14 listopada 2019 r. grupa uczniów z klasy 7 i 8 brała udział w warsztatach pt. „,Myśli jak wynalazca, czyli jak łatwiej wpadać na pomysły” zorganizowanych przez Akademię Wynalazców im. Roberta Boscha w Urzędzie Patentowym w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z interesującego wyjazdu.

galeria zdjęć »

 

20.11.2019 ZJAZD SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

W środę 20 listopada 2019 roku, delegacja uczniów uczestniczyła w Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie. Głównym tematem spotkania był Trzeci Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez Papieża Franciszka, a więc uwrażliwienie dzieci i młodzieży na pomaganie osobom niepełnosprawnym, chorym i ubogim. Gościem spotkania był również Ks. Jakub Bartczak, raper i autor tekstów oraz ambasador Światowych Dni Młodzieży. Przybliżył nam „Wyobraźnię miłosierdzia” oraz wysłuchaliśmy jego koncertu i wspólnie z Nim rapowaliśmy. Zwieńczeniem spotkania była Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz poczęstunek.

galeria zdjęć »

 

18.11.2019 NIEDAWNE WYDARZENIA W KLASACH PIERWSZYCH

Wycieczka do parku
W dniu 25.10.2019 r. odbyła się wycieczka do parku z klasami Ia i Ib wraz z Panią Magdą i Alicją. Dzieci miały możliwość obserwować rodzaje drzew, pozbierać liście, oraz zintegrować się z kolegami i koleżankami z klas równoległych. Wszyscy wrócili do szkoły zadowoleni i z nowymi pomysłami na pracę plastyczną z wykorzystaniem liści.

galeria zdjęć »

Zajęcia z kodowania
Zajęcia odbyły się w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Zadaniem dzieci z klasy Ib było zakodowanie obrazka w taki sposób, aby powstał muchomor. Wszyscy z zaangażowaniem przystąpili do zadania.

galeria zdjęć »

Pasowanie na czytelnika
W dniu 23 października 2019 r. odbyło się pasowanie na czytelnika w sali gimnastycznej. Uczennice ze starszej klasy przedstawiły krótką część artystyczną, a następnie Pani wicedyrektor Anna Lisowicz pasowała uczniów klasy Ia i Ib na czytelnika.

galeria zdjęć »

Dzień owoców i warzyw
W dniu 12.11.2019 r. klasa Ib wraz z Panią Magdą przygotowywała mus z jabłek i bananów. Owoce zostały wcześniej umyte, obrane oraz pokrojone. Następnie za pomocą blendera zostały zmiksowane. Po przelaniu do kubków, dzieci miały możliwość skosztowania musu owocowego. Wszyscy z chęcią spróbowali przygotowany mus. Zajęcia odbyły się w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie.

galeria zdjęć »

 

9.11.2019 ŚPIEWAMY HYMNY

W piątek 8 listopada 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Im. Orląt Lwowskich oraz wychowankowie Przedszkola Nr 10 spotkali się na sali gimnastycznej, aby o godzinie 11:11 zaśpiewać Hymn Polski oraz Hymn Szkoły, z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości.

Hymn Polski

Hymn Szkoły

galeria zdjęć »

 

9.11.2019 PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Dzień po pasowaniu na ucznia, 23 października 2019 r. odbyło się kolejne pasowanie, tym razem na czytelnika. Uczniowie klas 1a i 1b zostali uroczyście pasowani i stali się pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki. Nie przypadkiem miało to miejsce w październiku, gdyż wówczas obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Dziewczęta z klasy VI b i VIII przebrane za bohaterów bajek zaprezentowały program artystyczny zachęcający do czytania książek i odwiedzania biblioteki. Program uświetnił taniec uczennicy klasy VIII Weroniki Blahaczek, mistrzyni świata w akrobatyce powietrznej.

galeria zdjęć »

 

8.11.2019 JĘZYK NIEMIECKI – W KINIE

Uczniowie klas: 7 i 8 mieli okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji języka niemieckiego. Wszyscy wiemy jak ważna jest nauka języków. Zastanawiamy się tylko jak sprawić, żeby dla młodzieży nie był to tylko obowiązek, ale i przyjemność.

Tak więc najlepiej połączyć przyjemne z pożytecznym wychodząc na film niemieckojęzyczny do kina.

Shrek” w języku niemieckim? - Czy to w ogóle możliwe? Okazuje się, że tak. Uczniowie na pewno na długo nie zapomną wyznania miłosnego: Ich liebe dich Shrek” – „Ich liebe dich Fiona.

Atmosfera kina: sprawia, że uczniowie miło spędzają czas, a przy okazji zdobywają nowe umiejętności językowe.

galeria zdjęć »

 

8.11.2019 WYPOMINKI SZKOLNE

W czwartek 7 listopada 2019 roku, delegacja uczniów wraz Pocztem sztandarowym uczestniczyła w WYPOMINKACH SZKOLNYCH w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej za zmarłych dyrektorów, nauczycieli, uczniów, pracowników szkół i placówek oświatowych, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ksiądz Biskup Edward Białogłowski. Po uroczystości na zebranych czekała gorąca czekolada i słodki poczęstunek.

Wypominki szkolne są konkretną okazją do wychowania uczniów do wdzięczności oraz do umacniania pamięci historycznej w społeczności szkolnej.

galeria zdjęć »

 

6.11.2019 SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

Informujemy, że w czwartek 14 listopada 2019 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów naszej szkoły. Przydział sal będzie wywieszony na drzwiach placówki.

 

5.11.2019 TEST O NIEPODLEGŁEJ

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie wspólnie z Urban Lab Rzeszów serdecznie zapraszają całe rodziny w dniu Święta Niepodległości po uroczystościach miejskich, na „Test o Niepodległej”, który odbędzie się ok. godz. 14.00 w Urban Lab Rzeszów ul. 3 Maja 13 (budynek Urzędu Miasta Rzeszowa).

Test będzie miał charakter quizu przy użyciu telefonów komórkowych (Kahoot).

Dla zwycięzców przewidziano upominki.

Bezpośrednio po teście zapraszamy na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

W imieniu organizatorów

Piotr Wanat - dyrektor I LO w Rzeszowie

 

31.10.2019 PORZĄDKOWANIE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

W dniu 24 października udałyśmy się na cmentarz w Staroniowie, pod opieką p. Danuty Partyki, aby uporządkować Miejsce Pamięci Narodowej. Po dwóch godzinach porządkowania byłyśmy trochę zmęczone, ale zarazem szczęśliwe, ze udało nam się zrobić coś dobrego. Na odświeżonej płycie pomnika zostawiłyśmy też bukiecik z jesiennych liści, zrobiony przez starsze koleżanki.

wolontariuszki SKC

galeria zdjęć »

 

30.10.2019 TYDZIEŃ KODOWANIA

W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Na lekcjach informatyki uczniowie klas IV - VIII oraz uczniowie klasy I a i II a projektowali trasy dla maleńkich robotów - Ozobotów. Roboty okazały się bardzo przyjazne i wywoływały dużo uśmiechów na twarzach uczestników akcji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

galeria zdjęć »

 

28.10.2019 WYCIECZKA DO LWOWA

W dniach 24.10 – 25.10.2019 r. we Lwowie odbył się Zlot Szkół im. Orląt Lwowskich. W wycieczce brała udział reprezentacja szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym. Opiekunami byli Pani wicedyrektor Anna Lisowicz, ks. Andrzej Tokarz, Pani Justyna Drupka oraz Pani Joanna Stanio. W programie Zlotu było zwiedzanie zamku w Olesku oraz zamku w Podhorcach. W pierwszy dzień odwiedziliśmy również Cmentarz Łyczakowski – złożyliśmy wieńce i kwiaty na cmentarzu Orląt Lwowskich. Nocowaliśmy w Brzuchowicach. Drugiego dnia odbyła się uroczysta Msza Św. w Katedrze Lwowskiej, którą prowadził ks. Andrzej, następnie zwiedzaliśmy Lwów. W Zlocie udział brały szkoły z Roźwienicy i Zabratówki. Uczniowie oprócz zwiedzenia Ukrainy, Lwowa i zakupienia pamiątek, mieli doskonałą okazję do integracji i zapoznania się z pozostałymi uczestnikami zlotu.

galeria zdjęć »

 

28.10.2019 NIEMIECKI NA PODIUM

W sobotę 26 października reprezentowaliśmy naszą szkołę w XVII Konkursie Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki ReligijnejLaudate Deum”. Pomimo, że konkurencja była ogromna i poziom wykonania wysoki, nasza szkoła stanęła na podium.

W kategorii piosenki obcojęzycznej Gabriela Maciejczyk – uczennica klasy VIII zajęła III miejsce. Zaśpiewała w języku niemieckim ulubioną pieśń Jana Pawła II - „ Barkę”. To był pierwszy solowy występ Gabrysi przed tak dużą publicznością, tym bardziej jesteśmy dumni z jej sukcesu.

Konkurs poświęcony był naszemu  papieżowi –  św. Janowi Pawłowi II. Wszyscy uczestnicy przepięknie śpiewali, my mogliśmy na chwileczkę przystanąć, przysłuchać się tej pięknej melodii i przypomnieć sobie naszego wielkiego rodaka.

Jak mówił Jan Paweł II:

„Jest w ciele ludzkim ...

Zdolność wyrażania miłości

miłości w której

Człowiek staje się darem”

galeria zdjęć »

 

28.10.2019 PASOWANIE NA UCZNIA

Dnia 22 października 2019 r. odbyło się Uroczyste Pasowanie na ucznia. Klasy I przygotowały program artystyczny pod opieką Pani Alicji i Pani Magdaleny.

galeria zdjęć »

 

28.10.2019 KONKURS – BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

W październiku został ogłoszony konkurs dla klas I i II Bezpieczeństwo na drodze – mój znak drogowy organizowany przez naszą szkołę oraz Komendę Miejską Policji w Rzeszowie. Pomysłodawcami i realizatorami konkursu były: Pani dzielnicowa Ewa Wierzchowska oraz Pani pedagog Joanna Stanio. Zadaniem chętnych uczniów było zaprojektowanie znaku drogowego według własnego pomysłu. Zgłosiło się bardzo dużo dzieci, zebrane zostały przepiękne prace. Jury miało trudne zadanie ale udało się wyłonić zwycięzców. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 21.10.2019 r. na sali gimnastycznej.

galeria zdjęć »

 

21.10.2019 NASZA SZKOŁA W PROGRAMIE ETWINNING

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu eTwinning. Dzięki szkoleniu międzynarodowemu, które miało miejsce w dniach 25-28 września w Siguldzie na Łotwie, uczniowie klasy VI a w ramach zajęć rozwijających kreatywność mogą uczestniczyć w projekcie „How to be eco-friendly?” czyli jak być przyjaznym środowisku.

Zachęcamy do odwiedzania zakładki eTwinning na stronie szkoły w celu śledzenia bieżących informacji związanych z projektami (UCZNIOWIE/eTwinning).

 

16.10.2019 DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 2019

Dzień bez Samochodu to  międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana corocznie 22 września. Ma ona wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów przez dobę. W zamian promuje się i motywuje do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerów. Do akcji przyłączyła się też nasz szkoła. W ramach obchodów „Dnia bez Samochodu”, w szkole odbył się slalom (rower, hulajnoga, rolki) uczniowie zgłaszali się dobrowolnie do udziału w nim, a Ci najsprawniejsi i najszybsi otrzymali nagrody. Dodatkowo zostały zorganizowane warsztaty pierwszej pomocy, jak się okazało, nie jest to wcale prosta sprawa, ale dzięki licznym ćwiczeniom jak najbardziej wykonalna. Klasy 7 i 8  udały się do kina Helios pieszo w ramach promowania zdrowego stylu życia i dbania o środowisko.

galeria zdjęć »

 

16.10.2019 SPRZĄTANIE ŚWIATA

W trzeci weekend września organizowana jest Akcja Sprzątanie Świata. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, uczestniczyli w tej akcji organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Jej celem było promowanie ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. W związku z tym uczniowie klas I-VIII pod kierunkiem wychowawców przygotowali pogadanki propagujące  segregację odpadów. Po pouczających lekcjach wszyscy udali się na sprzątanie wyznaczonych terenów. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o konieczności segregacji i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

galeria zdjęć »

  

14.10.2019 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Akademia została przygotowana przez Panią Małgorzatę - nauczyciela j. polskiego we współpracy z Panem Marcinem - nauczycielem muzyki oraz SU. Udział w niej wzięli uczniowie kl. VI a, VI b i VII. Samorząd uczniowski w imieniu wszystkich uczniów szkoły przygotował niespodzianki dla dyrekcji i nauczycieli. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

galeria zdjęć »

 

14.10.2019 WYCIECZKA DO WADOWIC

Dnia 10.10.2019 r. wyruszyliśmy na pielgrzymkę śladami Karola Wojtyły. Nasza grupa składała się z siedemnastu uczniów klas V–VIII. Na szlak pielgrzymi wyruszyli z nami również opiekunowie – ks. Andrzej Tokarz i p. Danusia Partyka. Najpierw udaliśmy się do Wadowic, gdzie się urodził i spędził pierwsze lata swojego życia przyszły papież.

Naszym pierwszym przystankiem w Wadowicach była Bazylika Ofiarowania NMP, gdzie został ochrzczony Karol Wojtyła. Następnie wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Muzeum Domu Rodzinnego św. Jana Pawła II, które znajduje się obok kościoła. Potem wybraliśmy się na słynne wadowickie kremówki. Nasz kolejny przystanek to Kalwaria Zebrzydowska. W tamtejszej Bazylice Mniejszej, uczestniczyliśmy we Mszy św., której przewodniczył nasz najlepszy ksiądz – Andrzej Tokarz.

W drodze do Rzeszowa odmówiliśmy różaniec śpiewaliśmy piosenki religijne, m.in. Barkę i graliśmy w gry. Cieszymy się, że mogliśmy lepiej poznać postać wielkiego rodaka – świętego Jana Pawła II – naszego papieża.

Uczestnicy pielgrzymki

galeria zdjęć »

więcej_o_wycieczce

 

14.10.2019 XIX DZIEŃ PAPIESKI

W związku z XIX Dniem Papieskim, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, przeprowadzili na terenie naszej szkoły zbiórkę pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom.

galeria zdjęć »

 

10.10.2019 KIERMASZ CIAST

26 września Szkolne Koło Caritas zorganizowało kiermasz ciast. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na cele S. K. C. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu pysznych wypieków.

galeria zdjęć »

 

8.10.2019 PAŹDZIERNIK W NASZEJ SZKOLE

W miesiącu październiku organizowana jest w szkole akcja zbiórki żołędzi kasztanów i orzechów dla zwierząt leśnych podczas zimy. Przyniesione dary należy wkładać do pudełka umieszczonego przy wejściu do szkoły. Zbiórka trwa do końca października 2019 r.

W październiku organizowana jest Akcja "Pomocny grosik." Prosimy, aby uczniowie przynosili grosiki do wychowawców i wrzucały je do wyznaczonych puszek. Klasa, która zbierze ich najwięcej otrzyma nagrodę. Zachęcamy do przyłączenia się w akcję!

Od 5 do 20 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2019. Na czym polega to świętowanie? Na świetnej zabawie, do której zapraszamy wszystkich.

 

7.10.2019 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Informujemy, że dzień 14 października 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu będzie czynna świetlica w godzinach 6:30 – 16:30, a także stołówka szkolna.

 

1.10.2019 NOWA INFOLINIA

Informujemy, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

więcej informacji

 

19.09.2019 SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

Informujemy, że w czwartek 26 września 2019 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów naszej szkoły. Przydział sal będzie wywieszony na drzwiach placówki.

 

19.09.2019  DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

W związku pojawiającymi się problemami rodziców z logowaniem do dziennika elektronicznego - w szczególności rodziców uczniów klas pierwszych - prosimy, aby w pierwszej kolejności upewnić się u wychowawcy klasy o poprawności wpisania adresu email w zakładce Rodzic, a następnie wykonać "przywracanie dostępu do konta". W przypadku powtarzających się problemów proszę skontaktować się z administratorem dziennika w naszej szkole - Włodzimierzem Jerzakiem.

Ze sposobem pierwszego logowania można się zapoznać klikając w odnośnik instrukcja.

 

14.09.2019 PIELGRZYMKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO PATRONKI MIASTA

W poniedziałek 9 września 2019 roku, delegacja uczniów wraz Pocztem sztandarowym z naszej szkoły uczestniczyła w pielgrzymce Szkół Podstawowych Rzeszowa do Matki Bożej - Patronki Miasta. Uczestniczyliśmy w wprowadzeniu Pocztów sztandarowych oraz w Mszy Świętej, której przewodniczył i kazanie wygłosił Dyrektor Szkoły  Pijarów - ks. Mariusz Siódmak. Liturgię i oprawę muzyczną przygotowała Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Rzeszowie.

galeria zdjęć »

 

27.08.2019 ŚWIETLICA I STOŁÓWKA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Zgłoszenia uczniów szkoły do świetlicy szkolnej i korzystania z obiadów prowadzą wychowawcy klas od dnia 2 września 2019 roku. Należy zgłosić dziecko u wychowawcy, pobrać odpowiednie formularze ze strony szkoły lub od wychowawcy do wypełnienia i zwrócić wypełnione do Pani wicedyrektor – mgr Anny Lisowicz.

Dzieci, które będą korzystać ze świetlicy szkolnej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, mogą już skorzystać z obiadu. Pozostałe dzieci zgłoszone do świetlicy lub tylko na obiady w dniu 3 września br. skorzystają ze stołówki szkolnej.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy

 

20.08.2019 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019 r.

Program uroczystości:

8:00 – uroczysta msza św. w kościele parafialnym p. w. NNMP,

9:00 – akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Po akademii spotkania z wychowawcami klas.

Od godz. 6:30 do 16:30 czynna będzie świetlica szkolna.

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie biorą udziału we mszy św. pozostaną w szkole pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

 

20.08.2019 ZMIANY KLIMATYCZNE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Urząd Miasta Rzeszowa dotyczącymi przygotowania i reagowania na zmiany klimatyczne.

Klimat_się zmienia

Wichury

Przeglądy

 

21.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

19 czerwca 2019 r. zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. W trakcie mszy świętej ksiądz proboszcz Stanisław Jamiński oraz ksiądz Andrzej Tokarz podziękowali całej społeczności szkolnej za pracę w roku szkolnym. Następnie w trakcie akademii poczet sztandarowy z klasy 8 a przekazał sztandar szkoły młodszym uczniom, którzy w nowym roku szkolnym będą pełnić tę zaszczytną funkcję. Po przekazaniu sztandaru uczniowie klas ósmych przedstawili wspaniały program artystyczny oparty na piosenkach zespołu ABBA. Specjalne podziękowania należą się Pani Joannie Stanio – opiekunowi SU – pomysłodawcy i reżyserowi przedstawienia.

Pani dyrektor Maria Balawejder podziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom za całoroczną pracę wręczając nagrody wyróżniającym się uczniom i laureatom konkursów.

Życząc wszystkim miłych wakacji zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmów z uroczystości.

galeria zdjęć »

galeria zdjęć II_»

Przekazanie sztandaru

Musical na pożegnanie klas ósmych

 

17.06.2019 BEZPIECZEŃSTWO LATEM

W związku z nadchodzącymi wakacjami zapraszamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o warunkach bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z walorów lata.

Bezpieczeństwo_latem

 

13.06.2019 ZAWODY SPORTOWE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM

Reprezentanci naszej szkoły pod opieką Pani Klaudii Kąsek uczestniczyli w zawodach sportowych, gdzie rywalizowali między innymi w tenisie stołowym, trójboju, czwórboju lekkoatletycznym oraz w piłce nożnej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

galeria zdjęć »

 

10.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę 19 czerwca 2019 r. Program uroczystości:

8:00 – msza św. w kościele parafialnym p. w. NNMP,

ok. godz. 9:00 – akademia oraz spotkania z wychowawcami,

13:00 – zakończenie roku szkolnego sześciolatków.

W tym dniu czynna jest świetlica szkolna, stołówka wydaje obiad.

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie biorą udziału we mszy św. pozostają w szkole pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

 

9.05.2019 ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NASZYM ZESPOLE

Kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie i nigdy się nie kończy. Dlatego też rozwijanie kompetencji kluczowych jest dla nas bardzo ważne.

Kompetencje kluczowe w przedszkolu 2018-2019.pdf

Kompetencje kluczowe w szkole 2018-2019.pptx

 

7.05.2019 KONKURS WIEDZY O STANACH ZJEDNOCZONYCH

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Rzeszowie ogłasza I Międzyszkolny konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych The USA Quiz dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin

Karta_zgłoszenia

Ochrona_danych

 

26.04.2019 DZIEŃ ZIEMI i ŚWIĘTA MAJOWE

Z okazji Dnia Ziemi uroczysty apel z programem artystycznym przygotowały dzieci z klas piątych, szóstej, siódmej i ósmych pod kierunkiem pani Beaty Gwizdak. Jak zwykle, szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz mody ekologicznej. Apel zakończono wspomnieniem najważniejszych wydarzeń majowych z historii naszego kraju. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

galeria zdjęć »

 

25.04.2019 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Dni 29.04.2019 r., 30.04.2019 r. oraz 2.05.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych. W tych dniach będzie czynna świetlica od 6:30 do 16:30, a także stołówka szkolna. Odpowiednie informacje o tych dniach uczniowie otrzymali na kartkach skierowanych do rodziców.

 

16.04.2019 AKCJA #SegregujeMy

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "#SegregujeMy". Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL podjęło się organizacji akcji, która łącząc naukę z zabawą przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród najmłodszych.  Akcja adresowana jest do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. Celem inicjatywy jest popularyzacja poprawnego segregowania odpadów i promowanie postaw proekologicznych. Zadaniem, które czeka na dzieci jest poprawne pokolorowanie pojemników na śmieci, a następnie dopasowanie przedmiotów do odpowiednich koszy. Po wykonaniu zadania zachęca się by dzieci zabrały obrazek do domu i umieściły go w widocznym miejscu. Dzięki temu wszyscy domownicy będą wiedzieć, jak poprawnie segregować odpady.

Szczegółowe informacje o akcji dostępne są na stronie eco.crl.org.pl

 

16.04.2019 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Wiosenna przerwa świąteczna, trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.

  

5.04.2019 ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Szanowni rodzice.

Szczegóły związane z uzyskaniem zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/niezbedne-dokumenty

  

4.04.2019 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje szkolne odbędą się w dniach 8, 9, 10 kwietnia o godzinie 10:00 w Kościele Parafialnym na Staroniwie.

 

30.03.2019 PROFILAKTYKA CZERNIAKA

W związku z działaniami w zakresie profilaktyki czerniaka w które zaangażowały się rzeszowskie szkoły i współpracy w tym zakresie ze strony Urzędu Miasta Rzeszowa – Wydziału Zdrowia i Wydziału Edukacji ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma działającym przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dostępnymi pod poniższym linkiem:

Profilaktyka czerniaka

 

29.03.2019 NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

22 marca 2019 r. w Rzeszowie odbyła się Gala Sportu podczas której wręczono nagrody przyznane przez samorząd województwa podkarpackiego w dziedzinie sportu. Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2018 otrzymała Weronika Blahaczek – uczennica 7 klasy naszej szkoły. Nagrodę przyznano m.in. za zdobycie tytułu Mistrza Świata w Akrobatyce Powietrznej.

galeria zdjęć »

 

26.03.2019 NOWE STYPENDIA W RZESZOWIE

Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła 29 stycznia 2019 r. nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares. Szczegółowe informacje w linkach:

Informacje ogólne

Stypendium Zdolny uczeń

Stypendium Primus

Stypendium Mistrz

 

26.02.2019 ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL

Uczniowie klas ósmych zapraszają wszystkich chętnych na spektakl Zemsta w ich wykonaniu. Szczegóły na plakacie.

Plakat

 

31.01.2019 SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

Informujemy, że w czwartek 7 lutego 2019 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów naszej szkoły. Spotkanie rodziców klasy II rozpocznie się wyjątkowo o godz. 18:00. Przydział sal będzie wywieszony na drzwiach placówki.

 

31.01.2019 ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Uwaga! Z dniem 28.01.2019 r. uległ zmianie numer konta, na który należy dokonywać wpłat za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej Nr 14 oraz wyżywienie i pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 10. Aktualny numer konta:

PKO BP Oddział I w Rzeszowie, 48 1020 4391 0000 6602 0187 6812

Wzór blankietu

 

31.01.2019 INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1 marca 2019 r. rozpoczynają się zapisy do szkół podstawowych i przedszkoli. Przedstawiamy ogólny harmonogram rekrutacji w 2019 roku zawarty w zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz szczegółowe harmonogramy dla przedszkoli i szkół. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej:

https://www.portal.resman.pl

w zakładce kanał dla kandydata - nabór do przedszkola lub nabór do szkoły.

Zarządzenie Prezydenta

Harmonogram dla przedszkoli

Harmonogram dla szkół podstawowych

Zarządzenie Prezydenta – rekrutacja do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.

 

28.01.2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Prosimy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców do zapoznania się z filmem informacyjnym na temat egzaminu ósmoklasisty.

Link do strony z filmem

 

22.01.2019 INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU POZIOMU II DLA PYŁÓW

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o możliwości wystąpienia na terenie województwa podkarpackiego alertu poziomu II pyłu PM10.

Informacja

Załącznik

 

18.01.2019 BEZPIECZNE FERIE

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego zimowego wypoczynku:

O czym warto pamiętać przed feriami - poradnik MEN

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

 

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie