INFORMACJE TELEADRESOWE

 

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Orląt Lwowskich

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

ul. Staroniwska 55

35-101 Rzeszów

tel. 17 7482450

e-mail: sekretariat@zszp4.resman.pl

 

 

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie