OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE 5/11.02/2020

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: usługi przeglądu, naprawy, konserwacji i legalizacji sprzętu p-pożarowego, a w szczególności okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż. znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 i Publicznego Przedszkola Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 4/28.01/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie do 31.12.2020 r.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 3/15.01/2020

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie do 31.12.2020 r.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 2/15.01/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie do 31.12.2020 r.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 1/07.01/2020

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie do 31.12.2020 r.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 8/03.12/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe: Demontaż i ponowny montaż istniejącej płytki odbojowej w ilości 16 m2, polegającej na podniesieniu o 15 cm w stosunku do poprzedniego ułożenia wraz z obrzeżem i poszerzenie istniejącego parkingu o powierzchnię 48 m2 przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 7/25.11/2019

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: zamówienia na wykonanie zadania „Demontaż i ponowny montaż istniejącej płytki odbojowej w ilości 16 m2, polegającej na podniesieniu o 15 cm w stosunku do poprzedniego ułożenia wraz z obrzeżem i poszerzenie istniejącego parkingu o powierzchnię 48 m2 przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 6/07.02/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe: usługi przeglądu, naprawy, konserwacji i legalizacji sprzętu p-pożarowego, a w szczególności okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż. znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 i Publicznego Przedszkola Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 5/28.01/2019

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: usługi przeglądu, naprawy, konserwacji i legalizacji sprzętu p-pożarowego a w szczególności okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż. znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 i Publicznego Przedszkola Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 4/28.01/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie do 31.12.2019 r.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 3/22.01/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie do 31.12.2019 r.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 2/11.01/2019

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie do 31.12.2019 r.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 1/08.01/2019

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie do 31.12.2019 r.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 3/21.06/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Remont podłogi w sali nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 2/08.06/2018

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: Remont podłogi w sali nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 1/18.05/2018

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zadaniu: Remont podłogi w sali nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 14/21.12/2017

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 13/21.12/2017

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 12/19.12/2017

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe na zakup  i dostawę  nowych książek, w ramach realizacji  programu Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 11/19.12/2017

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe na "Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 10/07.12/2017

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 9/05.12/2017

Zapytanie ofertowe:

na zakup  i dostawę  nowych książek, w ramach realizacji  programu Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – oferta zakupu książek

 

OGŁOSZENIE 8/28.11/2017

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę wyposażenia gabinetu higieny szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 7/28.11/2017

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 6/27.11/2017

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie,
ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

ZAPYTANIE

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 5/27.11/2017

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe na "Dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna Tablica".

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 4/23.11/2017

Zapytanie ofertowe:

Na sprzedaż i dostawę wyposażenia gabinetu higieny szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 3/23.11/2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na sprzedaż i dostawę wyposażenia gabinetu higieny szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 2/20.11/2017

Zapytanie ofertowe:

Na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 1/17.11/2017

Zapytanie ofertowe:

Na sprzedaż i dostawę wyposażenia gabinetu higieny szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 18/30.06/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym "na zakup  i dostawę  fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie".

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 17/28.06/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania: "Remont podłóg w salach lekcyjnych nr 7, 12 oraz w szatni przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55".

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 16/21.06/2017

Zapytanie ofertowe:

na wykonanie zadania "Remont podłóg w salach lekcyjnych nr 7, 12 oraz w szatni przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – przedmiar robót

Załącznik 2 – formularz ofertowy

Załącznik 3 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 15/14.06/2017

Zapytanie ofertowe:

na zakup  i dostawę  fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – zestaw odczynników

Załącznik 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik 3 – wzór umowy

Załącznik 4 – formularz cenowy

 

OGŁOSZENIE 14/13.06/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym "na zakup  i dostawę  nowych książek, w ramach realizacji  programu Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020"  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 13/17.05/2017

Zapytanie ofertowe:

na zakup  i dostawę  nowych książek, w ramach realizacji  programu Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – oferta zakupu książek

Załącznik 3 – wzór umowy

Załącznik 4 – oświadczenie wykonawcy

 

OGŁOSZENIE 12/24.02/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów”  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 11/03.02/2017

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 21.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – specyfikacja asortymentowa

Załącznik 3 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 10/30.12/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 9/30.12/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 8/30.12/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym „Sukcesywna dostawa środków czystości” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55.

pobierz pdf

 

OGŁOSZENIE 7/16.12/2016

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – specyfikacja asortymentowa

Załącznik 3 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 6/16.12/2016

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – specyfikacja asortymentowa

Załącznik 3 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 5/14.12/2016

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie,
ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – zbiorczy formularz ofertowy

Załącznik 2  – wzór umowy

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 4/13.10/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55

Pobierz

 

OGŁOSZENIE 3/20.09/2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie ogłasza przetarg na Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 2/14.09/2016

Informujemy, że po uzgodnieniu z Radą Rodziców w dniu 07.09.2016 r. ustalono następujące dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/2017: 31.10.2016 r., 02.11.2016 r., 02.05.2017 r., 04.05.2017 r., 05.05.2017 r., 16.06.2017 r.

Wyżej wymienione dni pozytywnie zaopiniowała RP w dniu 14.09.2016 r.

Informujemy, że w dniach o których mowa, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

Dla rozpoznania ilości chętnych dzieci w celu  zorganizowania dla nich zajęć o których mowa, proszę rodziców/opiekunów o podpisanie deklaracji (przygotowanej przez szkołę) i złożenie u wychowawcy klasy co najmniej na 3 dni przed datą dodatkowego wolnego dnia.

 

OGŁOSZENIE 1/09.09/2016

O wprowadzeniu opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie.

Z zarządzeniem w tej sprawie można zapoznać się klikając w poniższy link.

Zarządzenie

 

OGŁOSZENIE 16/08.08/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Remont podłóg w salach lekcyjnych nr 10 i nr 11 w Szkole Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55

Zawiadomienie

 

OGŁOSZENIE 15/21.07/2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie ogłasza przetarg na Remont podłóg w salach lekcyjnych nr 10 i nr 11 w Szkole Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55

Ogłoszenie o przetargu

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 14/20.07/2016

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na Remont podłóg w salach lekcyjnych nr 10 i nr 11 w Szkole Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55.

Pismo o unieważnieniu

 

OGŁOSZENIE 13/04.07/2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie ogłasza przetarg na Remont podłóg w salach lekcyjnych nr 10 i nr 11 w Szkole Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 12/27.06/2016

Aneks Nr 1 z dnia 20.06.2016 r.

do Regulaminu przyznawania  stypendiów za wyniki w nauce z dnia 25.01.2016 r.

I. Aneks wprowadza następujące zmiany:

W rozdziale V pkt. 3 dotychczasową treść:

„Wysokość stypendium ustala Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Kwota stypendium w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 200,00 zł brutto  (słownie: dwieście złotych 00/100).”

zastępuje się następującą treścią:

„Wysokość stypendium ustala Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Kwota stypendium nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 236,00 zł brutto (słownie; dwieście trzydzieści sześć złotych 00/100) dla jednego ucznia.”

II. Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zamianie.

 

OGŁOSZENIE 11/24.05/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu na "Wykonanie modernizacji boiska trawiastego wraz z bieżnią dwutorową przy Szkole Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55".

W przetargu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Złożyła ją Firma Usługowo Remontowo Budowlana Rafał Kołodziej, 38-103 Glinik Charzewski, Zaborów 181. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a w wyniku badania i oceny oferta uzyskała 100 punktów, a wiec ta oferta została wybrana.

 

OGŁOSZENIE 10/26.04/2016

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie ogłasza przetarg na Wykonanie modernizacji boiska trawiastego wraz z bieżnią dwutorową przy Szkole Podstawowej Nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Wszystkie załączniki

 

OGŁOSZENIE 9/05.02/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55.

W wyniku zapytania zostały złożone cztery oferty. W Wyniku badania i oceny została wybrana oferta zamówienia z najkorzystniejszą cena z ilością 100 punktów tj. DRUCH TECH Waldemar Kawalec, ul. Orzeszkowej 13, 35-006 Rzeszów.

 

OGŁOSZENIE 8/29.01/2016

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie informuje, że:

1. Od dnia 1 lutego 2016 r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznym Nr 2 w Rzeszowie zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci 6 - letnich (możliwość rozmowy z fachowcami, uzyskanie porady w spawie ewentualnego posłania dziecka do szkoły).

2. W dniu 4 lutego 2016 r. w gabinecie pedagoga parter budynku w  Szkole Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie od godz. 14.00, będzie możliwość  konsultacji rodziców dzieci 6-letnich z Panią Karoliną Stopa – psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2.

3. W dniu 5 marca 2016 r. (sobota) od godz. 9.00  do godz. 12.00 odbędzie się Miejski Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich  w Rzeszowie.

4. W dniu 8 marca 2016 r. o godz. 9.50 odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci 6-letnich w klasie 1 b w sali nr 7 (I p) w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie ul. Staroniwska 55.

 

OGŁOSZENIE 7/22.01/2016

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55 w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – formularz cenowy

Załącznik 3 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 6/22.01/2016

Z powodu błędów merytorycznych unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2015 r. pn. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

OGŁOSZENIE 5/23.11/2015

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – specyfikacja asortymentowa

Załącznik 3 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 4/23.11/2015

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – specyfikacja asortymentowa

Załącznik 3 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 3/23.11/2015

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – specyfikacja asortymentowa

Załącznik 3 – wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 2/03.11/2015

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie,
ul. Staroniwska 55 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – zbiorczy formularz ofertowy

Załącznik  2.1 PIECZYWO

Załącznik  2.2 WYROBY MLECZARSKIE, NABIAŁ I JAJA

Załącznik  2.3 MIĘSO, DRÓB I WĘDLINY

Załącznik  2.4 WARZYWA I OWOCE

Załącznik  2.5 RYBY I MROŻONKI

Załącznik  2.6 WYROBY GARMAŻERYJNE

Załącznik  2.7 RÓŻNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Załącznik 3  wzór umowy

 

OGŁOSZENIE 1/03.09/2015

Informacja o stypendiach szkolnych

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów szkoły spełniających następujące warunki:

zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  nie przekracza kwoty 456 zł netto.

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia,

zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Formy przyznania stypendium szkolnego:

całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłoszenie się po druk wniosku  do  sekretariatu szkoły lub do Oddziału Stypendiów Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać 
w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Partyzantów 10 a  od 1 do 15 września 2015 r.

Wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-edukacji/stypendia-szkolne

 

 

OGŁOSZENIE 5/09.02/2015

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 16.02.2015r.do 31.12.2015r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – Specyfikacja asortymentowa

Załącznik 2 – Wzór umowy

 

 

OGŁOSZENIE 4/03.02/2015

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 16.02.2015r.do 31.12.2015r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 – Specyfikacja asortymentowa

Załącznik 2 – Wzór umowy

 

 

OGŁOSZENIE 3/03.02/2015

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55 w okresie od 16.02.2015r.do 31.12.2015r.

ZAPYTANIE

Załącznik 1 Specyfikacja asortymentowa

Załącznik 2 – Wzór umowy

 

 

OGŁOSZENIE 2/9.12/2014

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę Państwa o zgłaszanie potrzeby zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów naszej szkoły w okresie świątecznym tj. w dniach od 22 do 31 grudnia br.

Bardzo proszę o informację zwrotną do dnia 15.12.2014 r. – uczniowie otrzymają w dniu 10.12.2014 r. ofertę na piśmie.

Zapewniam Państwa, że zgodnie ze statutem i organizacją roku szkolnego szkoła będzie czynna w każdym dniu z wyjątkiem dni świątecznych.

Dyrektor Zespoły Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

Maria Balawejder

Program zajęć w dniach 2 i 5 stycznia 2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE 7/1.09/2013

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi od 1 września 2013 roku warunkami korzystania ze stołówki szkolnej:

zarządzenie 1

oraz zasadami odpłatności za przedszkole:

zarządzenie 2

 

 

OGŁOSZENIE 6/9.01/2013

Spotkanie Noworoczne dla pracowników, emerytów i przyjaciół Zespołu odbędzie się dnia 17.01.2013 r. o godz. 17:30 w Sali nr 15 (budynek szkoły), na które serdecznie zapraszam.

Maria Balawejder

Dyrektor ZSZP4

 

Informujemy także, że zabawa noworoczna dla uczniów naszej szkoły odbędzie się 16 stycznia 2013 roku w następujących godzinach:

15:30 – 16:30 – klasy I – III,

16:30 – 18:00 – klasy IV – VI.

 

OGŁOSZENIE 5/28.11/2012

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ogłasza przetarg na:

Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4, w skład którego wchodzi: Przedszkole Publiczne Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 14, w okresie od 01 stycznia 2013 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. (Przetarg rozstrzygnięto 20.12.2012 r. oraz 18.01.2013 r.)

 

OGŁOSZENIE 4/03.09/2012

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013:

02.11.2012 r.

04.04.2013 r. – sprawdzian po klasie szóstej

29.04.2013 r.

30.04.2013 r.

02.05.2013 r.

31.05.2013 r.

Zaopiniowano przez RP w dniu 27.08.2012 r.

Uzgodniono z Radą Rodziców w dniu 31.08.2012 r.

Informuję, że w dniach o których mowa, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Dla rozpoznania ilości chętnych dzieci do zorganizowania dla nich zajęć o których mowa, proszę rodziców/opiekunów o podpisanie deklaracji (przygotowanej przez szkołę) i złożenie u wychowawcy klasy co najmniej na 3 dni przed datą dodatkowego wolnego dnia.

Rzeszów, 03.09.2012 r.

 

OGŁOSZENIE 3/26.09/2012

W dniu 27 IX 2012 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami dzieci uczęszczających do SP14 w nast. salach:

Kl. I – sala nr 9

Kl. IIa – sala nr 11

Kl. IIb – sala nr 7

Kl. III – sala nr 10

Kl. IV – sala nr 3

Kl. V – sala nr 15

Kl. VI – sala nr 2

UWAGA

Po spotkaniach w klasach z wychowawcami 2 osoby wybrane do trójek klasowych Rady Rodziców z największa liczbą głosów proszone są na stołówkę w celu wybrania Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013 oraz odebrania sprawozdania z działalności rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012.

 

OGŁOSZENIE 2/17.09/2012

W dniu 1 października 2012 r., w trakcie realizacji programu „Wyprawka szkolna”, ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i wzrośnie z kwoty 504 zł na osobę do kwoty 539 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z Zarządzeniem Nr VI/725/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 września 2012 r., zmianie ulega termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Rzeszów  w roku szkolnym 2012/2013 do dnia 12 października 2012 r.

Uczniowie klas I szkół podstawowych, mimo iż kryterium zmienia się od 1 listopada, mogą składać wnioski w terminie do 12 października - dochód liczony jest za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku. W przypadku uczniów klas I szkół podstawowych przyznanie świadczeń z programu nastąpi dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych, tj. po 1 listopada 2012 r.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dochód liczony jest z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku (wnioski złożone w październiku – dochód liczony za wrzesień).

Jagoda Krawczyk

Sekretarz ZSZP4 w Rzeszowie

 

 

OGŁOSZENIE 1/07.09/2012

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie informuje, że w dniu 15 września br. (sobota) organizowana jest jednodniowa wycieczka na Połoninę Wetlińską dla pracowników czynnych i emerytowanych Zespołu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem – 017 748 24 50 do środy 12.09.2012 r.

Jagoda Krawczyk

Sekretarz ZSZP4 w Rzeszowie

 

OGŁOSZENIE 7/09.07/2012

Szanowni Państwo

Podobnie jak w ubiegłym roku Rząd przygotował program udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Program skierowany jest do rodziców dzieci zaczynających naukę w szkole podstawowej, dzieci klas II-III, jak również rodziców dzieci klas IV. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest spełnienie warunku kryterium dochodowego. Oznacza to, że z pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód nie przekracza miesięcznie 504 zł (w przypadku klas I) oraz 351 zł w pozostałych przypadkach. Dochodem jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Jeżeli w poprzednim miesiącu dochody nie występowały - z miesiąca, w którym składany jest wniosek - bez względu na ich źródło.

Od kwoty tej należy odliczyć:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym,

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne,

kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu należy wliczyć:

każde wynagrodzenie za pracę,

dochód z czerpania dochodów z ziemi, a konkretnie z jednego hektara przeliczeniowego (przyjmuje się, że wysokość przeliczeniowa 1 ha to 207 zł- §1pkt 2 lit. c Rozporządzenia RM z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych… Dz.U.2009.135.950),

dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej,

świadczenia otrzymywane z powodu odbywania służby wojskowej lub zastępczej,

świadczenia pomocy społecznej,

alimenty, emerytury, renty w tym zagraniczne,

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,

inne periodyczne dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.

Dochód należy udokumentować zaświadczeniem o dochodach (z zakładu pracy, urzędu skarbowego- art. 306a i 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa- Dz. U.2005.8.60 ze zm.).

Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej nie jest wymagane dokumentowanie dochodów. Wystarczy złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku uczniów klas I można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Możliwe jest udzielenie pomocy uczniom (za wyjątkiem uczniów klas I), których dochód przekracza kryterium dochodowe w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2009.175.1363).

Wysokość pomocy wynosi 180 zł dla dzieci klas I-III oraz 210 zł dla klas IV. Przekazywana jest po udokumentowaniu zakupu podręczników w formie:

imiennej faktury VAT,

rachunku,

oświadczenia o zakupie podręczników z zawartą informacją o rozliczeniu wydatku tylko w ramach programu,

w przypadku zakupów grupowych (np. przez Radę Rodziców) przedmiot dokonujący zakupu przedstawia fakturę VAT oraz listę uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski z potwierdzeniem dochodu (w załączeniu oraz do pobrania ze strony WWW Zespołu) należy składać w sekretariacie Zespołu (ul.Staroniwska 55) do dnia 24 sierpnia 2012 r.

Wzór wniosku oraz załączniki można pobrać poniżej:

Wniosek

załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Z poważaniem

Jagoda Krawczyk

Sekretarz ZSZP4 w Rzeszowie

 

OGŁOSZENIE 6/13.06/2012

Można przeczytać lub pobrać aktualną wersję Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie. Regulamin

 

OGŁOSZENIE 5/08.06/2012

Ogłoszono kolejną edycję Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata

 

OGŁOSZENIE 4/23.04/2012

W dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 17:30 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami.

 

OGŁOSZENIE 3/23.04/2012

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie informuje, że w dniu 10 maja 2012 r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych, zapisanych do placówki na rok szkolny 2012/2013.
Spotkanie będzie mieć miejsce na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Staroniwskiej 55.
Tematyka spotkania dotyczyć będzie organizacji pracy Przedszkola w roku szkolnym 2012/2013.

 

OGŁOSZENIE 2/05.12/2011

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie ogłasza przetarg na Remont boiska wielofunkcyjnego z zastosowaniem nawierzchni z kostki gumowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55. (Boisko oddano do użytku w czerwcu 2012)

 

OGŁOSZENIE 1/28.09/2011

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012:

31.10.2011 r.

03.04.2012 r. – sprawdzian po klasie szóstej

30.04.2012 r.

02.05.2012 r.

04.05.2012 r.

08.06.2012 r.

Zaopiniowano przez RP w dniu 29.08.2011 r.

Uzgodniono z Radą Rodziców w dniu 22.09.2011 r.

Informuję, że w dniach o których mowa, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Dla rozpoznania ilości chętnych dzieci do zorganizowania dla nich zajęć o których mowa, proszę rodziców/opiekunów o podpisanie deklaracji (przygotowanej przez szkołę) i złożenie u wychowawcy klasy co najmniej na 3 dni przed datą dodatkowego wolnego dnia.

Rzeszów, 28.09.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie